Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Videos


Ano ang dapat i-pake

Impormasyon sa Lagay ng Panahon

Pagkakarga sa Vessel o Sasakyan

Safety Equipment

Rules of the Road o Mga Patakaran ng Daan

Mga Re-boarding Device

Kapag nasa Tubig (Part 2)

Kapag nasa Tubig (Part 1)

Bago Umalis

Paghahanda

Mga PFD Style

Mga Pananda

Mga Chart

Pagkuha ng Boating License

Pagsusukat ng PFD

Mga Float Plan

Malamig na Tubig

Mga Lugar na Dapat Iwasan